SKOLLINJE ÖSTERÖ-MAXMO-VÖRÅ

Rutten trafikeras skoldagar.
TIDTABELL:

TID PLATS TID
7.25  Österö 16.30
7.35  Västerö 16:20
7.45  Särkimo 16.10
7.55  Djupsund 16.00
8.05 Tottesund 15.45
8.10 Maxmo kby  15.40
8.20 Kärklax 15.35
8.30 Lotlax 15.20
8.40 Norrvalla 15.10
8.45 Vörå  15.05

TIDTABELL UNDGOMSDANS

Tidtabeller Ungdomsdanser 2019
datum : 17.5 , 12.7 , 3.8 , 6.9  
19:00 Nykarleby torg
19:10 Munsala Berras
19:30 Oravais  Abc
19:35 Oravais HVC
19:45 Kaitsor HMK
20:00 Vörå Grillen
20:15 Kuni
21:00 Åminne
Retur direkt efter dansen
Förfrågningar : 045 – 1247300
Tidtabell Ungdomsdans 2019
datum: Skåningarna 7.7
14:00 Bennäs Kommungård
14:20 Jakobstad  busstation
14:40 Nykarleby Torg
14:50 Munsala Berras
15:05 Oravais ABC
15:15 Kaitsor HMK
15:30 Vörå Grillen
15:40 Tessies Cafe , Vassor
15:50 Kvevlax Backen
16:00 Smedsby
16:05 Vasa Stadshus
16:35 Åminne
Retur direkt efter dansen
Förfrågningar : 045 – 1247300
Tidtabell Ungdomsdans 2019
datum:  31.7, 14,8, 21.9
15:00 Bennäs Kommungård
15:20 Jakobstad  busstation
15:40 Nykarleby Torg
15:50 Munsala Berras
16:05 Oravais ABC
16:15 Kaitsor HMK
16:30 Vörå Grillen
16:40 Tessies Cafe , Vassor
16:50 Kvevlax Backen
17:00 Smedsby
17:05 Vasa Stadshus
17:35 Åminne
Retur direkt efter dansen
Förfrågningar : 045 – 1247300

TIDTABELL MOGENDANS

Tidtabeller  Åminne 29.6 2019  Christer Sjögren + 19.7 2019  Lasse Stefanz
Buss 1
18:20 Purmogården
18:35 Bennäs Sale
18:50 Jakobstad Busstation
18:55 Jakobstad  Kyrkostrand
19:15 Nykarleby busstation
19:25 Munsala Berras
19:50 Bertby vsk.
20:00 Maxmo sale
21:00 Åminne
Retur kl. 02:00
Tidtabeller  Åminne 29.6 2019  Christer Sjögren + 19.7 2019  Lasse Stefanz
Buss 2
19:00 Jeppo Funkis
19:10 Pensala
19:15 Österby
19:25 Oravais ABC
19:30 Oravais HVC
19:40 Kaitsor HMK
19:45 Kovik
19:50 Rökiö
20:00 Vörå Grillen
21:00 Åminne
Retur kl 02:00